HASAN ÖZTÜRK  Tel: 0532 501 54 45              E-mail: hasanozturk5445@gmail.com  

    VO_KELEBEK SİYAH  TK

VO_KELEBEK SİYAH TK

Fileli Koltuklar

Siyah kasa 

Siyah ayak

Sabit kol 

Siteler / ANKARA    Telefon: 0532 501 54 45.          E-mail:  hasan.ozturk5445@gmail.com